Інститут зовнішньополітичних досліджень

укр
eng
+38 (044) 287 52 58

Інститут зовнішньополітичних досліджень

тел. +38 (044) 287 52 58

Щорічний звіт

 

Щорічний звіт

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ АНАЛІТИЧНИХ ВИПУСКІВ «INTERNATIONAL WEEKLY»,
підготовлених Інститутом зовнішньополітичних досліджень
 у 2022 р.

 

З метою налагодження зворотного зв’язку із читачами «International Weekly», наприкінці листопада 2022 р. їм було розіслано анкету (українською та англійською мовами) з проханням оцінити якість аналітичних матеріалів, а також повідомити, яку тематику читачі хотіли би бачити на сторінках «International Weekly» у 2023 р. Також були поставлені запитання щодо рівня обізнаності читачів «International Weekly» із тематикою зовнішньої та безпекової політики України, її співробітництва з ЄС, перебігу російсько-української війни, а також ефективності аналітичних матеріалів ІЗПД для підвищення рівня такої обізнаності.

У 2022 р. співробітники Інституту зовнішньополітичних досліджень (ІЗПД) підготували та оприлюднили 22 випуски «International Weekly» із оперативним аналізом актуальних питань зовнішньої та безпекової політики України, перш за все, перебігу російсько-української війни та розвитку відносин із Європейським Союзом та іншими важливими партнерами. Також були внесені зміни у структуру тижневика та за допомогою дизайнера, наданого Фондом Фрідріха Науманна за Свободу, осучаснено його дизайн.

За запитом фонду Фрідріха Науманна за Свободу тепер вказується, що читачі за бажанням можуть відписатися від розсилки. 

 Полагоджено архів на українськомовній версії сайту, що дозволяє робити посилання на архів та простежувати взаємодію читачів з розсилкою. Оскільки при застосуванні програм автоматичної розсилки листи ІЗПД фільтрувалися та потрапляли до СПАМу, відстежування кількості читачів здійснюється за допомогою Google Analytics та архіву;  

Було створено архів у англійськомовний версії. Англійськомовний архів також викорстовується для відслідковування переглядів розсилки 

З метою підвищення рівня взаємодії з розсилкою було змінено текст теми листа та осучаснено текст самого листа. Тепер читачі International Weekly отримують інформацію щодо наповнення тижневика одразу в темі (включно зі вказанням дати для демонстрації актуальності матеріалу). Також вказуються назви статей випуску та деталізація третього розділу.

При аналізі рубрики «Відносини Україна – ЄС», основна увага приділялась наступним темам: 

Окремо здійснювався аналіз зовнішньої та безпекової політики України за поточними подіями та політичними заявами та аналіз стану відносин між Україною, країнами-партнерами та Росією у контексті повномасштабної російської агресії.

При аналізі рубрики «Зовнішня та безпекова політика України», основними темами стали:          

Через російське повномасштабне вторгнення Інститут зовнішньополітичних досліджень змінив формат третьої рубрики тижневика відповідно до нових умов та запиту. У рамках рубрики «Перебіг російсько-української війни» висвітлювалися основні зміни на фронті, військова допомога Україні та внутрішньополітичні процеси  всередині країни-агресора. Ці зміни були позитивно сприйняті нашими читачами.

 

Аналіз отриманих від читачів «International Weekly» анкет дає підстави зробити наступні висновки:

 1. В цілому, більшість читачів «International Weekly» добре обізнані із тематикою «Перебігу російсько-української війни на воєнної допомоги Заходу Україні». 66,7 % респондентів  оцінили свої знання «Добре», ще
  33,3 % «Дуже добре». Жоден респондент не обрав «не дуже обізнаний», «нічого не знаю»«не цікавлюся даною тематикою».

 

 

2. При цьому, респонденти відповіли, що вважають матеріали «International Weekly» загалом корисними для покращення обізнаності читачів з тематикою «Перебіг російсько-української війни».

 

 

3. Свою обізнаність із тематикою «Відносини Україна-ЄС та реалізації євроінтеграційного курсу України» переважна більшість читачів «International Weekly» оцінили на «добре». «Дуже добре» оцінили свої знання 16,7 % респондентів,  аналогічна частка 16,7 % «не дуже обізнані» з даною тематикою.

 

 

 

4. Для покращення знань з тематики відносин Україна-ЄС, респонденти відповіли, що вважають матеріали «International Weekly» загалом корисними.

 

 

5. Наші читачі, в цілому, добре обізнані з зовнішньополітичною та безпековою тематикою України. 16,7% респондентів «не дуже обізнані».

 

 

6. Матеріали «International Weekly» 47,1% респондентів вважають «дуже корисними». Водночас 52,9% вважають матеріали «в цілому корисними» для покращення обізнаності читачів з тематикою «Зовнішня  та безпекова політика України».

 

 

7. Загалом, читачі високо оцінили якість аналітичних матеріалів «International Weekly». 27,8% оцінили як «дуже висока», 66,7 - висока і 5,6 - задовільна. Жоден респондент не обрав варіанти відповідей, «низька» та «дуже низька».

 

 

8. 16,7% читачів, що взяли участь у нашому опитуванні мають бажання надавати коментарі щодо матеріалів опублікованих у тижневику в окремому вікні.

 

 

Протягом року читачі Інституту зовнішньополітичних досліджень неодноразово висловлювали вдячність за нашу роботу. Ось деякі коментарі наших читачів:

 

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що робота Інституту зовнішньополітичних досліджень з підготовки аналітичних випусків «International Weekly» в 2022 р. була проведена успішно. Висока оцінка читачами якості та ефективності «International Weekly» з покращення їх обізнаності щодо тем «Перебіг російсько-української війни», «Україна-ЄС» та «Зовнішня та безпекова політика України» особливо важлива, враховуючи високий фаховий рівень та підготовку більшості читачів та велику кількість аналітичного матеріалу по Україні, що світові аналітичні центри та медіа публікували цього року. Жоден з респондентів не відповів, що не цікавиться тематиками, запропонованими в «International Weekly». 

В опитуванні читачі вказали різні напрямки, що зацікавили їх у опублікованих протягом 2022 року «International Weekly». Зокрема, респонденти відзначили наступне:

 • Безпекова тематика (політика);
 • аналіз теми тижня;
 • зовнішня політика України на Європейському континенті;
 • військові дії, зовнішня та безпекова політика України;
 • витоки та перебіг російської агресії;
 • «Матеріали про брутальне вторгнення московитів в Україну та їхню постійну брехливу поведінку на різних рівнях»;
 • російсько-українська війна;
 • воєнна допомога Заходу Україні;
 • відносини Україна – ЄС;
 • Вплив релігії на населення України.

Окремо високо оцінені наступні публікації:

 • 13 Випуск тижневика;
 • 18 Випуск тижневика;
 • «Саміт G-20 як свідчення глобального розлому цивілізаційних цінностей»;
 • «Попередження 20-ти».

Аналіз анкет читачів також визначив напрямки роботи з подальшого підвищення ефективності «International Weekly», зокрема, розширення тематики аналізу актуальних аспектів зовнішньої політики України. Серед тем, що наші читачі хотіли б побачити наступного року зазначаються наступні:

 • Дезінтеграція Росії;
 • Україна-НАТО;
 • перспективи відносин України з Китаєм;
 • прогози відносин України з країнами магрібу і Африки;
 • морська безпека України;
 • військові дії;
 • перспектива Перемоги;
 • зовнішня та безпекова політика України;
 • песрпективи остаточної нейтралізації російської загрози;
 • воєнно-технічна політика України та розвиток ОПК в сучасних умовах;
 • обриси світових і регіональних центрів сили;
 • міжцивілізаційні розбіжності і виклики;
 • перспективи формування нової міжнародної і регіональної системи безпеки;
 • глибокий аналіз причин 2014 року та 2022;
 • нові міжнародні альянси;
 • реформування безпекових міжнародних інституцій;
 • когнітивна війна;
 • перспективи та стратегія відновлення України;
 • справжня українська європейська стратегія;
 • гуманітарна політика;
 • деструктивний вплив на населення та антидержавницька позиція Української православної церкви: шляхи вирішення;
 • аналіз російської армії.

 

ІЗПД також продовжує розширювати коло читачів «International Weekly». Цього року авдиторія International Weekly збільшилася до понад 850 читачів українськомовної версії тижневика і 330 англомовної. Серед нових читачів тижневика: науковці, професори вітчизняних та закордонних університетів, українські та іноземні дипломати та військові, парламентарі та колишні урядовці, а також експерти закордонних аналітичних центрів та співробітники міжнародних організацій.

Ми вдячні кожному нашому читачеві, хто цікавиться публікаціями та заходами нашого Інституту та кожному, хто підтримує нашу діяльність. Окремо висловлюємо вдячність усім, хто став на захист нашої держави, завдяки кому ми маємо змогу продовжувати писати та публікувати нашу аналітику. 

Слава Україні!

 

 

Директор Інституту 

зовнішньополітичних 

досліджень                     

професор                                                     Григорій Перепелиця

02 січня 2023 р.