Інститут зовнішньополітичних досліджень

укр
eng
+38 (044) 287 52 58

Інститут зовнішньополітичних досліджень

тел. +38 (044) 287 52 58

Комітет з питань інтеграції України з ЄС розглянув законопроекти на їх відповідність праву ЄС та міжнародно-правовим зобов’язанням у сфері євроінтеграції

Під час засідання, яке відбулося в режимі відеоконференції, таким, що не суперечить праву ЄС та зобов’язанням України за Угодою про асоціацію, Комітет з питань інтеграції України з ЄС визнав проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження дієвого механізму відповідальності постачальників природного газу за обмеження (припинення) постачання природного газу споживачам та відповідальності виконавців комунальних послуг за ненадання комунальних послуг, надання їх не в повному обсязі або невідповідної якості, № 2818. Перед ухваленням у Верховній Раді він ще має пройти експертизу Європейської Комісії на відповідність праву ЄС, як того вимагає оновлений Додаток XXVII до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. За Додатком, така процедура є обов’язковою для усіх законопроектів, які ухвалює Україна у сфері енергетики.

Такими, що не суперечать праву ЄС та зобов’язанням України за Угодою про асоціацію, визнано чотири законопроекти, які декларують своєю метою створення умов для виведення з тіні та легальної роботи сфери азартних ігор в Україні шляхом використання стимулюючої ролі податків. Це проекти законів про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор №2713, №2713-1, №2713-2 та №2713-3. Усі чотири законопроекти, за висновком Комітету, не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції.

Учасники засідання розглянули проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по батькові, №2450. За своєю метою документ не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України, йдеться у висновку Комітету. Проект Закону №3106 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування дітей Комітет визнав таким, що відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України, зокрема, основним принципам Декларації прав дитини і Конвенції ООН про права дитини, водночас потребує доопрацювання з метою дотримання принципу правової визначеності, який вимагає чіткості, зрозумілості й однозначності правових норм, їхньої передбачуваності і стабільності. Мета законопроекту, на думку авторів, на законодавчому рівні врегулювати питання державного забезпечення права на освіту осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли вісімнадцятирічного віку та перебували під опікою або піклуванням.

Доопрацювання, на думку Комітету, потребують два законопроекти про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дії колективних договорів №3204 та №3204-1. Мета документів, як йдеться у їхньому обґрунтуванні, усунути дискримінацію стосовно працівників, які є членами профспілки, забезпечити правову визначеність та захист прав профспілок. Комітет ухвалив рішення, що проекти актів не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, але мають бути доопрацьовані з метою їхнього приведення у відповідність до міжнародно-правових актів та найкращих європейських практик.

Таким, що не відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції Комітет визнав законопроект, який пропонує внести зміни до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах №3133-4. Положення цього документу, за висновком Комітету, не відповідають міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та потребують доопрацювання.

Не відповідають зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію, за висновком Комітету, два законопроекти: - проект Закону про вільну економічну зону та спеціальний режим інвестиційної діяльності у Херсонській області, №3183. Він також не відповідає зобов’язанням України в рамках СОТ; - проект Закону №2638 про внесення змін до Закону України «Про охорону атмосферного повітря» щодо зобов'язань підприємств, установ, організацій та громадян-суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та діяльність яких пов'язана з впливом фізичних та біологічних факторів на його стан, встановлювати автоматизовані прилади контролю на стаціонарних джерелах викидів, а також оприлюднювати інформацію про викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. У запропонованій редакції проект Закону не суперечить цілям Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, але не відповідає праву ЄС, зокрема, Директиві 2010/75/ЄС.

Верховна Рада України